dr Monika Kaczmarczyk
dr Monika Kaczmarczyk

Doktor nauk rolniczych, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wykładowczyni akademicka, doświadczony dydaktyk. Autorka wielu wykładów oraz referatów. Organizowała i brała udział w licznych konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Laureatka nagród w ramach seminariów naukowych. 

Członkini w Polskim Towarzystwie Technologów Żywności. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych. Odbyła liczne kursy i szkolenia o charakterze zawodowym, w tym z zakresu audytu wewnętrznego.