prof. dr hab. Emilia Bagnicka
prof. dr hab. Emilia Bagnicka

Doktor habilitowana nauk rolniczych, profesor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. 

Pierwsza w Polsce autorka oszacowanych parametrów genetycznych oraz wartości hodowlanych cech produkcyjnych w polskiej populacji kóz. Jako jedna z pierwszych na świecie oszacowała parametry genetyczne cech funkcjonalnych. Wraz z zespołem przeprowadziła jedne z pierwszych na świecie badań dotyczących profilu ekspresji genów układu immunologicznego w wymieniu krów, przeprowadzonych metodą macierzową. Jej praca doktorska i habilitacyjna była wyróżniona przez Radę Naukową IGHZ, a rozprawę habilitacyjną nagrodzono przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN. Odznaczona Srebrnym I Złotym Krzyżem Zasługi. Kierowniczka i liderka projektów badawczych. Recenzentka MNiSW, NCBiR, w programach UE-FP7, Polsko-Norweskim Programie Naukowym, Danii, Rumunii, recenzentka lub sekretarz w postępowaniach habilitacyjnych. Autorka licznych publikacji naukowych.