dr Tomasz Wojnowski
dr Tomasz Wojnowski

Doktor nauk teologicznych, absolwent studiów podyplomowych z dziedziny historii na Uniwersytecie Gdańskim, Zarządzania i marketingu na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Kierownik działu edukacji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wykładowca i pedagog z wieloletnim stażem zawodowym. Koordynator działań edukacyjnych i rozwojowych, kierownik procesów rekrutacyjnych. Autor szkoleń i projektów edukacyjnych, wychowawczych i finansowych, a także projektów aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania placówki oświatowej.