mgr Adam Jaracz
mgr Adam Jaracz

Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym w Akademii Dziedzictwa przy Międzynarodowym Centrum Kultury i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dziale Umów i Przetargów Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (obecnie Wody Polskie RZGW Rzeszów), Kierownik Działu Administracji i Zamówień Publicznych oraz Zastępca Kierownika Ośrodka Badawczego w Instytucie Polskiej Akademii Nauk. Autor projektu ustawy PZP dla potrzeb nauki w ramach Inicjatywy Polskiej Akademii Umiejętności, wykładowca warsztatów wiedzy obywatelskiej o samorządzie. Swoją wiedzę poszerzał, biorąc aktywny udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.