mgr Anna Pyrkosz
mgr Anna Pyrkosz

Absolwentka studiów z zakresu pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej na Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, a także profilaktyki i terapii uzależnienia od narkotyków na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu czy szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Uczestniczka licznych szkoleń doskonalących. 

Zrealizowała wiele projektów, m.in.: „Nie jesteś sam” (Stowarzyszenie Monar w Częstochowie), „Moje podwórko – Mój świat” (Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej w Częstochowie) czy „Esy floresy, czyli uliczne ekscesy” (Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej). Specjalistka terapii uzależnień w Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron”.