mgr Piotr Topolski
mgr Piotr Topolski

Magister informatyki i ekonometrii ze specjalnością: komputerowe metody badań operacyjnych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie realizuje studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych.

Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, edukator oraz inspektor ochrony danych osobowych. Specjalista w dziedzinie technologii informatycznych, informatyki prawniczej oraz bezpieczeństwa informacji. Prowadził wykłady i ćwiczenia na uczelniach wyższych. Współpracował z licznymi jednostkami w charakterze eksperta ochrony danych oraz norm ISO.

Wielokrotny prelegent na konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Absolwent wielu szkoleń i kursów. Autor publikacji naukowych oraz artykułów do periodyków branżowych.