dr hab. Wojciech Grabowski
dr hab. Wojciech Grabowski

oktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Modeli i Prognoz Ekonometrycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Autor licznych publikacji naukowych, autor i współautor monografii. Jego zainteresowania naukowe obejmują zastosowania ekonometryczne metod analizy danych indywidualnych w badaniach mikroekonomicznych i socjologicznych, ekonometryczne modele dynamiczne, analizę kointegracyjną oraz analizę danych wysokiej częstotliwości.