prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak
prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak

Profesor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie nauki biologiczn, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako pracownik inżynieryjno-techniczny w Katedrze Fizjologii i Biochemii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego, starszy asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Regulatorów Wzrostów Roślin Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego oraz nauczyciel biologii klas II-IV w jednym z łódzkich liceów ogólnokształcących. Aktywny uczestnik konferencji oraz projektów naukowych. Autor licznych publikacji badawczych, przeglądowych i popularnonaukowych.