dr Anna Małczuk-Wakulińska
dr Anna Małczuk-Wakulińska


Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Działu Informacji Naukowej w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W związku z osiągnięciami naukowymi była stypendystką na studiach magisterskich oraz doktoranckich.

Interesuje się bibliotekami, literaturą polską, a także finansowaniem grantów i projektów, dzięki czemu wielokrotnie udało jej się pozyskać środki w ramach wielu projektów.