dr Marek Obrusiewicz
dr Marek Obrusiewicz

Doktor nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo państwa. Absolwent Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykładowca akademicki z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na kursach operacyjnych we Wiedniu, Kopenhadze, Sztokholmie, Oberammergau. Współorganizował i brał udział w XXI zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNDOF w Syrii, współorganizator, wykładowca i szef pionu planowania Wojskowego Centrum Przygotowań do Misji Międzynarodowych. Autor ekspertyz dla resortu Obrony Narodowej, publikacji naukowych oraz artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Organizator i uczestnik konferencji naukowych.