dr Justyna Turek
dr Justyna Turek

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 


Wykładowczyni akademicka z wieloletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystentka w Katedrze Polityk Publicznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowczyni w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Akademii Finansów i Biznesu oraz Collegium Humanum. Ekspertka w zakresie integracji i samorządności europejskiej przy Komisji Europejskiej.