dr Marta Janina Kukło
dr Marta Janina Kukło

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

Nauczycielka akademicka z blisko dwudziestoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako Koordynatorka Centrum Mediacji oraz Rzeczniczka Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich przy PWSIiP w Łomży. Stała mediator sądowa z doświadczeniem międzynarodowym, trenerka, specjalistka w zakresie ADR, klinicznego nauczania prawa, metodologii nauczania prawa, prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji o charakterze naukowym w dziedzinie prawa. Prelegentka i aktywna uczestniczka międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.