dr Patryk Ciok
dr Patryk Ciok

Doktor w katedrze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent studiów magisterskich z zakresu prawa. Aktywny zawodowo radca prawny.

Dydaktyk z kilkuletnim stażem, starszy prawnik w jednej z zagranicznych grup brokerskich. Autor licznych publikacji naukowych.