dr Patryk Ciok
dr Patryk Ciok

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Aktywny zawodowo radca prawny.

Dydaktyk z kilkuletnim stażem, starszy prawnik w jednej z zagranicznych grup brokerskich. Autor licznych publikacji naukowych.