dr hab. Arkadiusz Kawa
dr hab. Arkadiusz Kawa

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wykładowca akademicki z ponadpiętnastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Menedżer Innowacji w Studenckim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Poznańskiego Instytutu Technologicznego Sieci Badawczej Łukasiewicz. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, projektów dla praktyki gospodarczej finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz twórca projektów i ekspertyz dla tejże.