dr Anna Koprowicz
dr Anna Koprowicz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Podyplomowe Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu w warszawskim Laboratorium Psychoedukacji.

Wykładowczyni akademicka z ponaddwudziestoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Słupsku, a także w Środowiskowym Domu Samopomocy i Regionalnym Centrum Kryzysowym w Sławnie. Od 2017 roku pracuje jako psycholog w Organizatorze Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie. Posiadaczka certyfikatu z  diagnozy klinicznej: Introduction to Clinical Diagnosis Using DSM-IV. Ukończyła liczne szkolenia i kursy doskonalące. Autorka trzech monografii i licznych artykułów naukowych.