dr Katarzyna Paszkiewicz
dr Katarzyna Paszkiewicz

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Narodowej w Krakowie, absolwentka studiów magisterskich na kierunkach Historia oraz Etyka. 

Nauczycielka historii, etyki oraz wiedzy o społeczeństwie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.