dr hab. Tatiana Chauvin
dr hab. Tatiana Chauvin

Doktor habilitowana nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowczyni akademicka z ponaddwudziestoletnim stażem. Jej zainteresowania naukowe obejmują teorię i filozofię prawa, prawa człowieka, prawo konstytucyjne, bioetykę oraz metodologię prawniczą.