dr Monika Beszczyńska-Padło
dr Monika Beszczyńska-Padło

Doktor nauk biologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Biologia. 

Zdobywała doświadczenie zawodowe, prowadząc zajęcia dydaktyczne z biologii, chemii i fizyki, a także świadcząc inne usługi edukacyjne i organizując kursy przygotowujące do egzaminu dojrzałości. Autorka zadań maturalnych z biologii.