dr Jakub Olipra
dr Jakub Olipra

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Wykładowca akademicki i ekonomista z ponaddziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w działach analiz ekonomicznych czołowych polskich banków. Autorem licznych ekspertyz i raportów dla firm i organizacji branżowych dotyczących sektora rolno-spożywczego oraz laureat konkursów na najcelniejsze prognozy wskaźników makroekonomicznych oraz cen surowców rolnych. Kawaler Orderu Zasługi Rolniczej (Ordre du Mérite Agricole) – francuskiego odznaczenia resortowego przyznawanego za wybitne zasługi dla rolnictwa.