dr Robert Szczepankowski
dr Robert Szczepankowski

Doktor nauk prawnych w zakresie nauki o administracji. Ekspert w dziedzinie administracji publicznej, polityki publicznej, zarządzania jakością w organizacjach publicznych i Nowego Zarządzania Publicznego.

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego, University of Twente w Enschede oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczony wykładowca akademicki, dydaktyk z wieloletnim stażem oraz recenzent prac dyplomowych. Autor licznych artykułów i publikacji naukowych. Były asystent, koordynator ds. współpracy zagranicznej, kierownik Biura Współpracy Zagranicznej, adiunkt, zastępca Kierownika Katedry Administracji oraz pełnomocnik rektora ds. Systemu Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku.

Uczestnik i referent konferencji i seminariów naukowych. Autor opinii i ekspertyz, trener, moderator kursów, a także doświadczony szkoleniowiec. Ekspert Jakości Zastosowania CAF, rzeczoznawca Ministra Edukacji Narodowej ds. podręczników kształcenia ogólnego.