dr Waldemar Szymański
dr Waldemar Szymański

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. 

Wykładowca akademicki i doświadczony dydaktyk. Autor licznych publikacji i artykułów naukowych. Jest specjalistą w zakresie podatków, zarządzania podatkowego, optymalizacji opodatkowania w wymiarze Unii Europejskiej oraz zagadnień związanych z harmonizacją prawa podatkowego.

Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydawany przez Ministerstwo Finansów. Brał udział w wielu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim.