dr Piotr Świerczyński
dr Piotr Świerczyński

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, koordynator Biura Radców Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, członek Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako radca prawny, doradca prawny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze czy inspektor ds. egzekucji i dochodzenia należności Starostwa Powiatowego w Kielcach. Autor licznych artykułów naukowych oraz prelegent konferencji.