dr hab. Violetta Machnicka
dr hab. Violetta Machnicka

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w specjalności językoznawstwa polskiego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Pełni funkcje dyrektora Insytytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, kierownika Zakładu Językoznawstwa i Logopedii, Instytutowego Zespołu ds. Promocji i Rozwoju oraz prezesa Siedleckiego Towarzystwa Naukowego.

Wykładowczyni akademicka z ponaddwudziestoletnim stażem. Autorka 80 artykułów naukowych, w tym książek autorskich i współredagowanych, recenzji i sprawozdań. Swoje prace publikuje zarówno w Polsce, jak i w Czechach, Serbii oraz na Litwie. Laureatka Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza. Pasjonatka języka polskiego oraz twórczości i biografii Bolesława Prusa.