symbol
Andrey Fradkin
Andrey Fradkin

Andrey Fradkin w swojej pracy naukowej skupia się na różnych aspektach digitalizacji gospodarki oraz teorii poszukiwań i połączeń rynków. Jego badania były wielokrotnie publikowane w magazynach ekonomicznych, m.in. The American Economic Review, The Review of Economics and Statistics, oraz marketingowych (Marketing Science). Pracę profesora Fradkina docenia się również na konferencjach informatycznych (m.in. ACM-EC). O jego dorobku naukowym świadczy też fakt, że miał okazję pełnić funkcję eksperta w Prezydenckiej Radzie ds. Nauki i Technologii oraz w Federalnej Komisji Handlu. Mimo posiadania kompetencji w wielu obszarach nauki Fradkin uważa się przede wszystkim za ekonomistę. To właśnie w tej dziedzinie zdobył doktorat na Uniwersytecie Stanforda. Obecnie pełni rolę adiunkta w Boston University Questrom School of Business. Jego zainteresowania badawcze obejmują w szczególności ilościowe badania marketingowe, zagadnienia związane z projektowaniem platform internetowych oraz tendencje behawioralne użytkowników wyszukiwarek.