dr Adam Reczuch
dr Adam Reczuch

Doktor nauk ekonomicznych i magister prawa. Specjalista w dziedzinie stosowania prawa wspólnotowego oraz w zakresie międzynarodowych aspektów prawnych obrotu gospodarczego.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Aktywny prawnik – ukończył aplikację sędziowską. Autor licznych artykułów i publikacji naukowych. Uczestnik i referent konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.