dr Anita Rawa-Kochanowska
dr Anita Rawa-Kochanowska

Doktor psychologii, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Doświadczona psycholog, nauczycielka akademicka, trenerka i terapeutka. 

Od ponad dwudziestu lat pracuje z ludźmi: uczy, szkoli, pomaga, wspiera. Popularyzuje wiedzę psychologiczną w blogosferze i książkach. Jest autorką artykułów naukowych i publikacji. Prowadzi warsztaty grupowe oraz indywidualne. Odbyła kilkaset godzin renomowanych szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

Posiada bogate doświadczenie jako terapeuta oraz prowadzący – od lat monitoruje pracę młodych psychologów, jest promotorką i recenzentką prac dyplomowych. Czynnie bierze udział w konferencjach naukowych, gdzie rozwija swoje zainteresowania naukowe i osobiste, przygotowując się, by jeszcze skutecznej pomagać i szkolić.