dr Gabriela Bar
dr Gabriela Bar

Doktor nauk prawnych w specjalności prawo cywilne, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wykładowczyni akademicka, ekspertka w zakresie prawa nowych technologii oraz prawa i etyki sztucznej inteligencji. Członkini Komitetu Prawnego IEEE w ramach projektu IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems, Stowarzyszenia na rzecz Prawa Nowych Technologii oraz Komisji Nowych Technologii FBE. Autorka licznych publikacji z zakresu sztucznej inteligencji, ochrony danych osobowych czy usług cyfrowych. Aktywna uczestniczka konferencji naukowych i branżowych.