dr Izabela Wierzbicka
dr Izabela Wierzbicka

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wykładowczyni akademicka z 25-letnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystentka i adiunktka na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz jako główny specjalista w Departamencie Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.