dr Marcin Adamczyk
dr Marcin Adamczyk

Doktor nauk o polityce, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wykładowca akademicki, autor i współautor blisko 60 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim – w tym 2 monografii, 7 monografii wieloautorskich oraz przeszło 20 artykułów w czasopismach naukowych, kilkunastu rozdziałów w monografiach oraz 9 recenzji monografii w czasopismach naukowych. Ponadto autor i współautor przeszło 20 referatów wygłoszonych podczas konferencji międzynarodowych oraz krajowych. Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, wiceprezes i członek-założyciel stowarzyszenia Projekt Akademia oraz członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Współorganizator kilku konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pomysłodawca oraz prelegent kolejnych edycji otwartych warsztatów poświęconych demokracji, bezpieczeństwu społeczności lokalnych i szeroko pojętej partycypacji społecznej.