symbol
Stephen Dnes
Stephen Dnes

Stephen jest współwłaścicielem kancelarii Dnes & Felver PLLC, która doradza przede wszystkim w zakresie prawa antymonopolowego, konkurencji i handlu w USA, Wielkiej Brytanii oraz w UE;, ostatnio skupił się również na wykorzystaniu danych w systemach internetowych. W ciągu dwóch lat od rozpoczęcia praktyki prawniczej Stephen został mianowany stypendystą Sekcji Prawa Antymonopolowego i Handlowego przez Międzynarodową Izbę Adwokacką oraz uzyskał profil w Sekcji Antymonopolowej Amerykańskiej Izby Adwokackiej. Napisał wytyczne dla organów egzekwowania prawa i został zatrudniony jako międzynarodowy sprawozdawca raportu Międzynarodowej Ligi Prawa Konkurencji „ Antitrust in Pharmaceutical Markets” (Springer, 2018). Wykładał i egzaminował prawo na wszystkich poziomach, od kursów wprowadzających po egzaminy doktoranckie na wielu uniwersytetach, w tym na uniwersytetach w Cambridge, Dundee, Londynie, Surrey i Uniwersytecie w Uppsali w Szwecji. Dwukrotnie pełnił funkcję kierownika szkoły prawniczej.