mgr Jacek Kudła
mgr Jacek Kudła

Biegły sądowy z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz podinspektor Policji w stanie spoczynku. Posiada doświadczenie na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w pionie operacyjno-rozpoznawczym i kryminalnym. Prowadził sprawy operacyjne dotyczące zabójstw, uprowadzeń dla okupu oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Ukończył studia zawodowe w zakresie prawa administracyjnego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz studia magisterskie z politologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jest autorem i współautorem około 100 publikacji naukowych. Przekazywał również swoją wiedzę, pracując jako wykładowca w Instytucie Badań nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. 

Uczestniczył także, również jako prelegent w licznych konferencjach naukowych.

Obecnie prowadzi działalność wspomagającą wymiar sprawiedliwości, prokuraturę i sądy, policję oraz pozostałe służby.