dr Łukasz Rosiak
dr Łukasz Rosiak

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Prawnik w Kancelarii komorniczej, asystent sędziego w Sądzie Rejonowym i Najwyższym, specjalista w Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Zdobywał doświadczenie jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszaswie oraz w Sądzie Najwyższym, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Autor dwudziestu czterech opublikowanych artykułów naukowych i dziewięciu referatów wygłoszonych na krajowych konferencjach naukowych.