mgr Natalia Sadownik
mgr Natalia Sadownik

Absolwentka kierunku Pedagogika ze specjalnością Wychowanie obronne, dewiacje i patologie społeczne w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz kierunku Zarządzanie ze specjalnością Zarządzanie kapitałem ludzkim na Akademii Morskiej w Gdyni. Studentka kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia kliniczna, posiadaczka certyfikatu Trenera TUS.

Ekspertka w zakresie zarządzania projektami, zespołem i zmianą, analizy biznesowej oraz kompetencji miękkich. Doświadczenie zawodowe zdobywała, przede wszystkim prowadząc analizy biznesowe i zarządzając zespołem i projektami w IT. Prowadzi własną działalność w zakresie nieruchomości i szkoleń zorientowanych na komunikację, asertywność i zmianę zawodową. Posiada certyfikaty IQBBA, PRINCE II, ITIL, AGILE PM o tematyce psychologicznej. Twórczyni treści i publikacji edukacyjnych.