dr Agnieszka Siedler
dr Agnieszka Siedler

Doktor nauk psychologicznych, absolwentka Uniwersytetu SWPS.

Jest wieloletnią psycholog dzieci i młodzieży oraz wykładowczynią akademicką. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu psychologii i psychoterapii, m.in. dotyczące pracy z młodzieżą z niską samooceną, wykorzystania ADOS-2 w badaniach klinicznych czy wspomagania funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną i tworzenia programów stymulacyjnych.

Jako autorka szkoleń i konsultacji dla młodzieży czynnie współpracowała z wieloma poradniami psychologicznymi. Prowadziła liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia dla ucznia z trudnościami.