dr hab. Adam Porębski
dr hab. Adam Porębski

Doktor habilitowany sztuki w dziedzine sztuk muzycznych. Absolwent Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wykształcenie uzupełniał m.in. na kursach kompozytorskich w Rēzekne (Łotwa),  Apeldoorn (Holandia), Radziejowicach i Krakowie.

Kompozytor, skrzypek i pedaog, prowadzący zajęcia z kompozycji, harmonii, kontrapunktu i kształcenia słuchu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Finalista 56. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda w Warszawie za utwór „Goliady” na harfę, wiolonczelę i fortepian oraz I Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie za utwór „Iluzje” na orkiestrę symfoniczną. Był również laureatem III Edycji Programu Muzyka Naszych Czasów, organizowanego przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Laureat kilkunastu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów kompozytorskich. Jego dorobek kompozytorski obejmuje ponad 90 autonomicznych utworów przeznaczonych na rozmaite składy wykonawcze, które wykonywane były na koncertach i festiwalach w większości krajów europejskich, w USA i Australii. Prowadzi również działalność naukowo-badawczą oraz popularyzatorską. Brał czynny udział w blisko 20 ogólnopolskich konferencjach i sesjach naukowych, wygłaszając referaty poświęcone m.in. zagadnieniom wykonawstwa muzycznego, metodyki kształcenia słuchu oraz własnej twórczości kompozytorskiej. Współpracował także z Dolnośląskim Festiwalem Nauki, Uniwersytetem Dzieci oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Członek zwyczajny Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, Akademii Młodych Uczonych i Artystów oraz członek-założyciel i wiceprezese stowarzyszenia Global Biometrics Council.