prof. dr hab. Maciej Adamski
prof. dr hab. Maciej Adamski

Profesor nadzwyczajny i doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i zajmuje miejsce w komisji do przyjmowania prac doktorskich. 

Autor wielu publikacji w czasopismach, książkach, monografiach, traktujących o zagadnieniach z hodowli bydła, produkcji mięsa i mleka.