dr hab. Mariusz Szyrski
dr hab. Mariusz Szyrski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni.

Ekspert z zakresu prawa administracyjnego, energetycznego, klimatycznego i prawa ochrony środowiska. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako prawnik, trener z zakresu zarządzania projektowego oraz kierownik i uczestnik projektów naukowo-badawczych z zakresu energetyki, OZE, klimatu i ochrony środowiska. Autor wielu monografii oraz licznych artykułów naukowych i komentarzy do ustaw. Posiadacz m.in. certyfikatu zarządzania projektowego ILM5, ukończył także kursy z zakresu zarządzania badaniami naukowymi oraz pozyskiwania funduszy B+R.