dr Tomasz Góra
dr Tomasz Góra

Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo administracyjne. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy o charakterze administracyjnym. Pełnił m.in. funkcje referenta, kierownika Sekretariatu II Wydziału Karnego w Opatowie, naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. Przez wiele lat był nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu prawa i administracji, a od 2014 roku wykłada na Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach takie przedmioty jak prawo egzekucyjne, umowy w obrocie gospodarczym, prawoznawstwo, ochrona danych osobowych. Promotor i recenzent ponad stu prac licencjackich i magisterskich. Autor kilku publikacji traktujących o bezpieczeństwie publicznym.