dr Michał Ceglarek
dr Michał Ceglarek

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Absolwent studiów z zakresu literaturoznawstwa, archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz bezpieczeństwa narodowego.
Wykładowca akademicki i nauczyciel z wieloletnim stażem. Posiadacz certyfikatu tutora akademickiego wydanego przez Szkołę Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense. Odbył staże badawcze w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych. Aktywny uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wykonawca kilku projektów badawczych związanych głównie z historiografią wojny polsko-sowieckiej 1919-1920. W badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach związanych z historią XX w., dziejami Wojska Polskiego, historią literatury, źródłami archiwalnymi oraz historycznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat nagrody FENIKS 2022 (kategoria "Historia-niepodległa") oraz X edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej.