dr Joanna Kubicka
dr Joanna Kubicka

Doktor nauk ekonomicznych. Specjalistka w zakresie zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, tematyki zrównoważonego rozwoju i CSR.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Doświadczony dydaktyk, wykładowca akademicki, koordynatorka projektów i szkoleniowiec w zakresie CSR. Posiada doświadczenie dotyczące opracowywania i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.

Autorka kilkunastu artykułów i publikacji naukowych, w tym międzynarodowych. Redaktorka merytoryczna treści edukacyjnych. Realizatorka licznych projektów badawczych. Uczestniczka, a także opiekun merytoryczny, wielu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.