dr Filina Sztandera-Barełkowska
dr Filina Sztandera-Barełkowska

Doktor nauk społecznych w dyscylinie nauki prawne. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Analizy Transakcyjnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki oraz psychologii w biznesie.

Wykładowczyni akademicka z kilkuletnim stażem zawodowym. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz praw do odmian roślin. Prowadząca warsztatów z zakresu granic wolności słowa w internecie w ramach projektu edukacyjnego „Mówi Papuga” Fundacji Edukacji Prawnej. Aktywna uczestniczka licznych konferencji naukowych.