dr Paulina Łazutka-Gawęda
dr Paulina Łazutka-Gawęda

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster.

Nauczycielka i wykładowczyni akademicka z ponaddziesięcioletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała, prowadząc zajęcia ze studentami studiów niestacjonarnych na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z przedmiotów prawo budowlane, prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego, nauczycielka języka niemieckiego oraz wiedzy o społeczeństwie, a także jako Asystent na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Dyrektor Generalna Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.  Zdobywczyni stypendiów oraz grantów, członkini Członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, ekspertka naukowa Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz członkini i ekspertka naukowa Instytutu Metropolitalnego w Gdańsku. Autorka licznych publikacji naukowych, raportów oraz ekspertyz. Aktywna uczestniczka krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.