dr Magdalena Stefaniak
dr Magdalena Stefaniak

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk socjologicznych, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika ze specjalizacją z zakresu psychopedagogika specjalna z elementami logopedii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Wykładowczyni akademicka z siedmioletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej, Collegium Humanum, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Opiekunka wolontariatu studentów socjologii KUL, organizatorka projektów oraz sympozjów. Czynna uczestniczka konferencji oraz autorka licznych publikacji naukowych.