dr Michalina Sołtys
dr Michalina Sołtys

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Ekspertka w dziedzinie psychologii klinicznej i psychologii zdrowia.

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz licznych kursów i specjalistycznych szkoleń w zakresie psychologii.

Współpracuje z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego. Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie projektowania badania naukowego, a także analiz statystycznych. Koordynuje działania kół naukowych i organizacji pozarządowych.