dr inż. Justyna Kubicz
dr inż. Justyna Kubicz

Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie Kształtowanie środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Wykładowczyni akademicka z kilkuletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako adiunkt w Zakładzie Inżynierii Wodnej i Hydrotransportu oraz w Zakładzie Wód Podziemnych i Gospodarki Odpadami w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestniczka licznych projektów badawczych, współautorka ekspertyz naukowych, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych, monografii oraz materiałów konferencyjnych.