dr Kamil Pietrasik
dr Kamil Pietrasik

Doktor nauk społecznych oraz nauk o polityce. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Posiadacz dyplomów z zakresu pedagogiki, zarządzania zasobami ludzkimi, archiwistyki i zarządzania dokumentacją, uzyskanych na Uniwersytecie Łódzkim. 

Dydaktyk z kilkuletnim stażem. Doświadczenie zdobył jako asystent naukowo-dydaktyczny w jednej z uczeni w Łodzi. Referent w Łódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi. Współpracował z wieloma fundacjami, prowadził warsztaty oraz wykłady. Uczestniczył w licznych kursach, jak i szkoleniach.