dr Paulina Samuel
dr Paulina Samuel

Doktor nauk prawnych, magister prawa oraz administracji, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wieloletnia wykładowczyni akademicka i aktywna zawodowo prawnik. Specjalistka w zakresie kryminologii, prawa karnego gospodarczego, wiktymologii i polityki karnej. Prowadziła liczne warsztaty dotyczące prawa bankowego, prawa farmaceutycznego oraz prawa własności intelektualnej.

W swojej pracy zawodowej współpracowała z licznymi kancelariami i sądami, w tym jako asystent sędziego. Ukończyła liczne zagraniczne kursy. Jest autorką wielu publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim.