dr Alicja Mironiuk
dr Alicja Mironiuk

Doktor nauk społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego specjalizująca się w pedagogice. Stypendystka naukowa, autorka wielu artykułów czy publikacji traktujących o edukacji oraz niepełnosprawności w mediach. Uczestniczka konferencji naukowych. 

Ukończyła szkolenia z zakresu pedagogiki, metod kreatywnego nauczania, metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego, treningu słuchowego.

Wielokrotnie nagradzana nauczycielka dyplomowana, która pełniła również funkcje sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Pedagogiki UWr i protokolantki Komisji Doktorskiej.