dr Piotr Motyl
dr Piotr Motyl

Absolwent studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Wykładowca akademicki z ponaddziesięcioletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Wydziale Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, wykładając przedmioty z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego czy komunikacji społecznej, a także jako autor i redaktor e-podręczników z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Aktywny uczestnik licznych konferencji naukowych, seminariów i szkoleń, autor publikacji naukowych.