mgr Agnieszka Kulka
mgr Agnieszka Kulka

Magister z dziedziny pedagogiki resocjalizacyjnej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Posiadaczka dyplomu z zakresu terapii pedagogicznej i socjoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako prowadząca zajęć teatralnych, zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społecznych oraz nauczycielka wspomagająca proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych, asystentka rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz w Warszawie, wychowawczyni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 w Warszawie, a także jako Sądowa Kurator Społeczna w Wydziale Rodzinnym i Opiekuńczym. Uczestniczka licznych kursów i warsztatów doskonalących.